کتب درسی نظام قدیم

آدرس: bookold.blogfa.com

تعداد مطالب: 10 امتیاز: 0 تعداد بازدید: 366

روباه و زاغ از کتاب فارسی سوم دبستان نظام قدیم

مشاهده

درس زیبای حسنک کجایی از کتاب فارسی سال دوم دبستان قدیم

مشاهده

درس داستان پرواز از کتاب فارسی سال سوم دبستان قدیم

مشاهده

درس ابر بود از کتاب فارسی اول دبستان قدیم

مشاهده

کتاب ارژنگ که راهنمای نقاشی و گلدوزی بچه های دبستان بود

مشاهده

اینم کارنامه سال اول دبستان منه . که از مدرسه یغماجندقی در سال ۱۳۴۷ صادر شده
یادش بخیر

مشاهده

درس میهن دوستی از کتاب فارسی سال چهارم دبستان قدیم

مشاهده

درس بابا آب داد از کتاب فارسی اول دبستان قدیم

مشاهده

درس زیبای باران از کتاب فارسی سال چهارم دبستان قدیم

مشاهده

شعر زیبای مادر از کتاب فارسی دوم دبستان قدیم
تقدیم به روح مادر عزیزم

مشاهده