سلامتی سرباز

kambiz73.blogfa.com
تعداد بازدید: 14

سلامتی سربازای بی ملاقاتی سلامتی اشکایی که از دوری عشقشون و خانوادشون میریزن سلامتی بیخبریاشون از خیلی جاها سلامتی پدر مادراشون که چشم براهشونن سلامتی اونایی که رفتن سربازی عشقشونم رفت با یکی دیگه سلامتی سربازایی که تو خدمت هم خرج خانواده میدن سلامتی سربازی ک ۵۵دقیقه تو صف ایستاد تا ۱دقیقه صدا عشقشو بشنوه ولی چیزی نشنید جز: "مشترک مورد نظر در حال مکالمه میباشد"