پايه دوم ابتدايي

آدرس: shahrbanualaei.blogfa.com

تعداد مطالب: 5 امتیاز: 0 تعداد بازدید: 16

درس : علـوم كلاس : دوم موضوع : گل – ميوه – دانه تاريخ :


انتظارات معلم از دانش آموز

گــروه


...

مشاهده

هر چيز در جهان دو بار خلق مي شود: اول در ذهن آدمي ودوم در دنياي بيرون .


پس:


منتظر بمان اما معطل نشو

تامل كن اما توقف نكن ...

مشاهده

معرفي رقم
اهداف:
1- كو چك ترين وبزرگ ترين عدد دو رقمي را مي شنا سد .

2- عدد هاي يك رقمي را از دو رقمي تشخيص مي دهد .

3- اعداددورقمی را ...

مشاهده

1- عدد ۸۶ چند رقم دارد ؟ ............... رقم های آن را نام ببر........ با این رقم ها یک عدد دورقمی دیگر بنویس ...........

2- با بزرگ ترین عدد یک رقمی وکوچک ترین عدد یک رقمی عدد دو رقمی بنويسيد ............. ...

مشاهده

سلام

من تازه وبلاگ نویسی رو آغاز کردم امیدوارم با کمک دوستان موفق بشم

مشاهده